Více informací

More Information

Mehr Informationen

Aaada® English

Prodej vyučovacích pomůcek

Můžete si zakoupit učební pomůcky, které vám usnadní práci s angličtinou, ať už v roli učitele nebo žáka. Dále nabízíme výukové programy, dovednostní hry, nové DVD, hudební CD a zpěvník.

Nyní nabizime: The Earth is a Paradise Island DVD

The Earth is a Paradise Island DVD

Toto DVD je součástí oblíbené vyučovací metody, kterou Steve Hildebrand započal v roce 1996 s podporou a za pomoci PhD. Verny Hildebrand. Její výzkum a práce v oblasti předškolního vzdělávání na Michiganské státní univerzitě a její celoživotní zkušenosti nám byly velkou oporou. DVD je určeno dětem, rodičům i učitelům. Každý, kdo si chce zlepšit angličtinu, může těžit z jeho bohaté nápaditosti a užít si neodolatelný styl animací Jana Marka. Toto DVD doplňuje vyučovací cíle, které si Aaada stanovila: Rozvoj anglických jazykových dovedností, anglické výslovnosti a také zlepšení všeobecné schopnosti dítěte komunikovat. Struktura této učební pomůcky vychází z tohoto hravého přístupu, ve kterém se mladí uživatelé snadno zorientují a mohou si při něm i zazpívat nebo zatancovat.

75 minut animovaných písniček a videa za 400 Kč.

Druhé vydání zpěvníků

3 songbooks

Nové vydání dvou již publikovaných zpěvníků Lucky Stars a The Good Old Days a horká novinka, zpěvník Scarecrow! Zpěvníky ve velmi kvalitním provedení obsahují písničky ke všem vydaným CD Stevie Rue "Songs for Teaching English". Oblíbené písničky, které znáte z Aaady.

mom child songbooks

Cena za zpěvník nebo CD je 350 Kč. Můžete zakoupit zde.

Aaada® English

Learning Aids

You can buy learning aids, that will assist you in your effort to learn or teach English. Educational programs and skills games, a new DVD, music CD's and songbooks are available.

Now available: The Earth is a Paradise Island DVD

The Earth is a Paradise Island DVD

This DVD is a companion to the popular English language training system conceived by Steve Hildebrand in 1996 with the help and support of Verna Hildebrand, Phd., whose research and work at Michigan State University in early childhood education and her lifetime of experience proved indispensable. The DVD is aimed at kids, parents, and teachers, too. Really, anyone who wants to improve their English skills will benefit from it's wealth of ideas and enjoy the irresistible animation style of Jan Marek. This DVD supports the educational goals established at Aaada English: the teaching of English language skills, pronunciation, and the improvement of a child's ability to communicate in general. The structure of this teaching tool lends to this play-based approach, one that young users can navigate easily and independently to sing and dance along to.

75 minutes of animated songs and videos for 400 Kč.

Songbooks re-released

3 songbooks

Three high quality editions printed on art board in full color include all the songs you know from Aaada and Stevie Rue's "Songs for Teaching English" CD series. Scarecrow, Lucky Stars, and The Good Old Days.

mom child songbooks

Songbooks or CD's are priced at 350 Kč each. Purchase them here.