Více informací

More Information

Mehr Informationen

Aaada® English Club Courses and Camps

2011 - 2012

Výuka angličtiny pro děti se Stevem

Kurzy jsou rozděleny do několika kategorií


Informace o kurzech (systém výuky)

Vyučovací systém (metoda) je založen na spolupráci rodičů, dětí a rodilého mluvčího - učitele. Vyučujeme pomocí anglických písniček, hraní, cvičení a pohybových aktivit. Kurzy jsou určeny pro menší děti do 6 let s dospělým doprovodem.

Cílem těchto kurzů je probudit v dětech lásku k angličtině a zároveň je naučit perfektně naslouchat a rozvinout jejich schopnosti precizně opakovat slova a věty po rodilých mluvčích. U starších dětí se přidává schopnost číst a psát. Učíme správnou intonaci a výslovnost.

Učíme i rodiče, jak učit své děti anglicky doma. Rodiče si spolu s dětmi osvojují mnoho rituálů a postupů ve výuce angličtiny, které začleňují přirozeným způsobem do rodinného života. Angličtina je u nás a u našich členů hra, kterou můžete hrát 24 hodin denně. Jednou z hlavních výukových metod je učení zpívat anglické písničky. Hudba je přirozená cesta k naučení výslovnosti, intonace, rytmu a gramatiky u cizího jazyka - angličtiny.

Výuka angličtiny probíhá při všech činnostech ve škole.

Vyučujeme angličtinu pomocí zpěvu s mikrofonem a kytarou, tance, sportu a pomocí výukových program na PC. Učíme děti vyjadřovat se anglicky stejně přirozeně jako česky.

Učíme už desátým rokem a naučili jsme stovky dětí anglicky se správnou intonaci, frázováním a citem pro výslovnost. Děti i rodiče si odnášejí pěkné vzpomínky na příjemně strávený čas s angličtinou z Aaady.

Kurzy vyučuje Steve Hildebrand, zakladatel školy, popřípadě další z anglických lektorů.

Kurzy vycházejí z klasických učebních bloků Aaady. Kurz je rozdělen do dvou menších celků, na které se můžete přihlásit, pokud nemáte čas celé dopoledne nebo odpoledne.


Kurzy začínají 13. 9. 2010, pololetí končí 17. 12. 2010, kurz končí 17. 6. 2011

Kurzy angličtiny pro děti od narození do 7 let s rodiči

Vyučujeme: každé úterý, středu a čtvrtek v časech:

Poloviční kurz:14:00 – 15:15hod. a 15:45 – 17:00hod.(Cena: 200 Kč za 75min)
Celý kurz:14:00 - 17:00hod.(Cena: 300 Kč za 150min)

V době státních svátků a volných dnů určených ZŠ Petra Strozziho se neučí. Učíme s přestávkami na jídlo a hraní. Kapacita kurzu je dvanáct dětí s dospělým doprovodem (rodičem).


Kurzy angličtiny pro děti od 4 do 8 let bez rodičů

Vyučujeme: každý pátek v časech:

Celý kurz:14:00 - 17:00hod.(Cena: 300 Kč za 150min)

V době státních svátků a volných dnů určených ZŠ Petra Strozziho se neučí. Učíme s přestávkami na jídlo a hraní. Kapacita kurzu je dvanáct dětí.


Kurz angličtiny pro bilingvitní třídu ZŠ Strozziho

Kurzy se konají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin a jsou určeny pouze pro děti navštěvující první dvojjazyčnou třídu na ŽS Petra Strozziho (angličtina / čeština).

Vyučujeme: každé pondělí v časech:

Celý kurz:14:00 - 17:00hod.(Cena: 300 Kč za 150min)

V době státních svátků a volných dnů určených ZŠ Petra Strozziho se neučí. Učíme s přestávkami na jídlo a hraní. Kapacita kurzu je dvanáct dětí s dospělým doprovodem (rodičem).


Pro více informací o kurzech pište na email: aaada@aaada.cz.

Těšíme se na Vás!

Aaada® English Club Courses and Camps

Apologies, this content is only available in Czech.